Come in, we’re hiring! – Praca

Hi!

We’re a team of English teachers and English native speakers living in Poznań and its suburbs. We give regular individual English courses to our clients. What we all have in common is passion for teaching. We always do our best to make our classes interesting and engaging to our students. Their language success is our aim.

Why do we work for I LIKE ENGLISH school? Because of its great working conditions. We choose the area where we work and our schedule is always consulted. Even though we work separately, we are still a team. We meet up after work and share experiences. We get methodical and marketing support. We gain experience, develop and earn well. What is more, the atmosphere here is always friendly so we really do enjoy it.

Wanna join us? ;)

Lektorzy języka angielskiego

Jesteś lektorem języka angielskiego i kochasz swoją pracę? Jesteś energiczny, pełen pomysłów na interesujące lekcje a jednocześnie cierpliwy i umiejący tłumaczyć? Lubisz pracować z klientem indywidualnie widząc efekty swojej pracy? Cenisz sobie elastyczny grafik w pracy? Mieszkasz w Poznaniu lub okolicach i chciałbyś mieć pracę blisko swojego miejsca zamieszkania? Jeśli tak, zapraszamy do naszego zespołu.

Wymagania

 • Zaawansowana znajomość języka angielskiego potwierdzona wykształceniem filologicznym lub certyfikatem językowym na poziomie C1/C2. Mile widziane wykształcenie dydaktyczne i doświadczenie w nauczaniu.
 • Pasja do nauczania języka, umiejętność przygotowania interesującego i efektywnego programu nauczania.
 • Umiejętność dostosowania programu nauczania do poziomu i celu nauki klienta.
 • Odpowiedzialność i punktualność, zawsze musisz być u klienta na czas zgodnie z Waszym grafikiem, lekcja zawsze musi być starannie zaplanowana.
 • Pozytywne nastawienie, lekcja ma być przyjemnością zarówno dla kursanta jak i dla Ciebie.

Na czym polega praca?

Już na samym początku współpracy, po akceptacji Twojej kandydatury, ustalamy z Tobą Twój grafik i miejsce pracy. Lekcje zazwyczaj odbywają się u klientów, w ich domu lub biurze. Jeśli jako miejsce pracy wybierzesz centrum miasta, lekcje mogą odbywać się w naszych salach lekcyjnych na ul. 27 grudnia 17/19 w Poznaniu. Udzielamy prywatnych lekcji angielskiego, najczęściej są to zajęcia indywidualne, ale również w parach i małych grupach. Zajęcia odbywają się regularnie co tydzień w ustalonym z klientem terminie. Jako, że są to kursy indywidualne Twoim zadaniem jest przygotowanie lekcji w pełni dostosowanej do umiejętności, wieku i potrzeb klienta. Zajęcia mają być efektywne oraz interesujące.

 

Oferujemy

 • Elastyczne godziny pracy.
 • Możliwość wyboru dogodnego dla Ciebie obszaru/miejsca pracy.
 • Umowa zlecenie lub umowa współpracy z osobami posiadającymi własną działalność gospodarczą.
 • Wysokie, konkurencyjne zarobki.
 • Wsparcie metodyczne.
 • Wsparcie marketingowe, promujemy Cię w Twoim rejonie i w Internecie.
 • Przyjazną atmosferę w pracy.

By aplikować, prosimy o wypełnienie poniższego formularza oraz dołączenie CV.

Native speakers

Are you British or American native speaker living in Poznań? Or maybe you come from other country but your English level is advanced and you’ve got certificates which prove it? Are you sociable, talkative, open-minded, patient and you like working with people? Would you like to share your English skills with others? If your answer is „yes” you can become a member of our team.

Requirements

 • Advanced English skills. If you are not British or American, you must have certified C1/C2 English level.
 • Patience and eagerness to hold English conversations with students at different English levels.
 • Ability to prepare interesitng speaking lessons which inculde useful vocabulary, English pharses etc.
 • Ability to adjust to clients’ English skills and expectations.
 • Responsibility and punctuality, you always have to be on time and well prepared for the lesson.
 • Positive attitude, lessons must always be enjoyable for you and your students.

How does it work?

Let’s start from the beginning. If we like your application, we consult where and when you can have your classes. Lessons mostly take place in clients’ houses or in their offices. If you choose to work in the city centre, they may also take place in our classrooms at. 27 grudnia 17/19 in Poznań. These are private classes, mostly one-to-one, but you may also teach pairs or small groups. Lessons take place regularly every week. As you are a native speaker our students will expect from you classes based on English conversations. Your task is to practise speaking with them, teach pronunciation, new vocabulary, phrases etc. Lessons must always be well planned and interesting.

 Offer

 • Flexible working hours.
 • Possibility to choose area which is comfortable for you to work in.
 • Mandatory contract/ Freelance contract.
 • High, competitive wage.
 • Methodical support.
 • Marketing support, we advertise you on the Internet and in the area where you teach.
 • Friendly atmosphere at work.

To apply please fill in the form below and attach your CV.

Join our team, make friends and enjoy your work!

Become a member of our team, make friends and gain experience

Each of us is a teacher with passion, we love our job. We are open-minded, friendly and supportive to each other. We are not only a team, we are friends.

One of the best working conditions

Your satisfaction is very important to us. We offer you competitive wage and flexible working hours. You get methodical and marketing support.

Save your time and choose the area which is comfortable for you to work in

Your schedule is always consulted. You decide which area and what time is comfortable for you to have your classes. Thanks to this, you save your time and gain an opportunity to have more classes and earn more.

To apply please fill in the form and attach your CV


  Name:

  Age:

  Nationality:


  How do you commute to work?

  Area where you can work:

  Think twice before you choose the area. The wider area you choose, the more students you have. However, bear in mind that you will have to commute there every week so it must be comfortable for you. We don't want to cancel client's course because after a few lessons you resign saying that it's too far.

  What language levels do you teach?


  Do you like teaching children?

  Email:

  Phone number:

  Attach your CV:


  In you CV please include information about your experience, education and certificates which you hold

  I declare that I have read the information clause for collaborators and cooperation candidates available on ilikeenglish.pl and I agree to the processing of my personal data.

  Learn efficiently and enjoy English!